Het NVPA heeft besloten dat de volgende (door o.a. NIP en KNGF geaccrediteerde) scholingsactiviteiten mogen meetellen als PSBK-uren voor hun leden:

 

  • Cursus “Gezondheidspsychologie” – 12 SBU PSBK plus 8 SBU geaccrediteerde scholing
  • Cursus “Behandeling van slaapproblemen” – 12 SBU PSBK plus 6 SBU geaccrediteerde scholing
  • Introductiecursus biofeedback – 12 SBU PSBK plus 6 SBU geaccrediteerde scholing
  • Workshop “Biofeedback bij stressbegeleiding” – 6 SBU PSBK