Introductiecursus biofeedback

Omschrijving cursus

Biofeedback is een methode waarbij lichaamssignalen gemeten worden: ademhaling, hartslag, spierspanning, handtemperatuur en handvochtigheid. De gemeten waarden worden vergeleken met normaalwaarden waardoor zichtbaar wordt of er een te veel aan spanning is. Ook kan getest worden of de reactie op stress adequaat is en of er herstel plaatsvindt na een stressreactie.

Via biofeedback training, waarbij de lichaamssignalen op een beeldscherm zichtbaar zijn, wordt geleerd om lichamelijke spanning te herkennen en om effectiever te ontspannen. Een belangrijk voordeel van biofeedback is dat de cliënt zelf inzicht krijgt in de manier waarop zijn lichaam reageert en ook leert om daar bewuste controle over te krijgen. Dat versterkt de zelfredzaamheid en zorgt er voor dat de cliënt een actieve rol gaat spelen bij de behandeling. Biofeedback heeft bewezen toegevoegde waarde bij angst, (hoofd)pijn, hoge bloeddruk en stressgerelateerde klachten waaronder slaapproblemen.

In deze 3-daagse cursus leer je werken met biofeedback in het kader van assessment en training. De basisprincipes van biofeedback worden uitgelegd, er is aandacht voor psychofysiologie en alle soorten biofeedbackmetingen met de daarbij behorende toepassingsmogelijkheden komen aan bod. In de praktische onderdelen gaan de deelnemers in kleine groepjes aan de slag via praktijkopdrachten, die uitgevoerd worden met een meerkanaals systeem met uitgebreide software.

Onderdelen van de cursus:

 • basisprincipes van biofeedback
 • assessment en training via meting van spierspanning (electromyografie)
 • assessment en training via meting van handtemperatuur
 • assessment en training via meting van ademhaling
 • assessment en training via meting van hartslag (HRV, hartcoherentie)
 • assessment en training via meting van huidgeleiding
 • het maken van een stressprofiel (combinatie van alle metingen, gemeten in rust en tijdens een afeisseling van mentale inspanning en herstel)
 • opbouw van een biofeedback behandeling

BCIA certificering

De aangeboden onderdelen voldoen aan de eisen zoals gesteld door de BCIA (Biofeedback Certification International Alliance) en staan voor 26 uur Didactic education van de Clinical Entry-level Biofeedback Certification. Om de volledige 42 uur opleiding te behalen kan gekozen worden voor aanvullende 16 uur e-learning via ons opleidingsinstituut. Dit e-learning  wordt eind 2018 aangeboden.

 

Leerdoel:

Na afronding van de cursus is de deelnemer in staat om via biofeedback meting dysfunctionele patronen in de spierspanning, handtemperatuur, ademhaling, hartslag en huidgeleiding te ontdekken en terug te koppelen aan de cliënt. Ook leert de deelnemer om op basis van de gevonden disbalans biofeedback in te zetten in het kader van behandeling bij cliënten met psychofysiologische klachten, zoals stress, angst, hyperventilatie, hoge bloeddruk en (hoofd)pijn.

Opzet cursus:

De cursus is verdeeld over 3 dagen met een tussenliggende periode, waarin huiswerkopdrachten gegeven worden. Tijdens de cursus wordt theorie afgewisseld met praktijk, waarbij in kleine groepjes met apparatuur wordt gewerkt via praktijkopdrachten. Elke deelnemer ontvangt een USB-stick met aanvullend cursusmateriaal, zoals literatuur, vragenlijsten, oefeningen en de presentatie als PDF.

Doelgroep

Fysiotherapeuten, psychologen en oefentherapeuten

Groepsgrootte: 

8-15 personen

Docent:

Daniëlle Matto, GZ-psycholoog, Eerstelijnspsycholoog en Biofeedback therapeut BCIA-BCB

Accreditatie is toegekend door:

 • ADAP voor Oefentherapeuten: 22 punten
 • Keurmerk fysiotherapie: 24 punten
 • KNGF register Algemeen fysiotherapeut: 24 punten
 • KNGF register Psychosomatisch fysiotherapeut: 24 punten
 • KNGF register Arbeidsfysiotherapeut: 24 punten
 • SRBF (NVBF) register Bedrijfsfysiotherapie: 26 punten
 • NIP register Eerstelijnspsychologie: 19,5 punt
 • NIP register A&O/A&G: 19,5 punt
 • FGzPT: 8 punten
 • BATC/VBAG: 1 EC

Reacties van deelnemers:

“Lekker veel oefenen met de apparatuur!”

“Fijne methode om cliënten bewuster te maken”

“Goed verzorgd cursusmateriaal”

Praktische informatie:

Bekijk de scholingskalender voor kosten, locatie en actuele opleidingsdata.