Practicum ontspannen ademen

Omschrijving cursus

Ademen, een automatisch en onbewust proces dat onder invloed van spanning disfunctioneel kan worden. Langdurige stress kan er voor zorgen dat we vergeten hoe het voelt om ontspannen te zijn en vrij te ademen. Het ademen verloopt in een te hoog tempo, te hoog in de borstkas en te oppervlakkig en de cliënt is zich daar niet bewust van. Wel zijn er vage klachten, zoals slechter slapen, een opgejaagd of onrustig gevoel, vermoeidheid en soms benauwdheid of druk op de borst.

Juist omdat ademen onbewust verloopt werkt het bewust sturen van de adem via ademoefeningen bij deze cliënten vaak averechts. Het voelt onwennig, niet fijn en kan zelfs leiden tot hyperventilatie. Een aanpak via oefeningen voor bewustwording van spanning en voor ontspanning met minder nadruk op de adem is bij deze groep cliënten effectief gebleken en kan het begeleidingstraject ondersteunen.

In deze praktische workshop wordt u een diversiteit aan bewustwording- en ontspanningsoefeningen aangeboden, die u zelf gaat ervaren en leert toepassen. Aan het einde van dit practicum kunt u goed inschatten welk soort oefening u het beste kunt inzetten bij een specifieke cliënt.

Wat ga je leren:

 • Fysiologie en functie van het ademen
 • Ademregulatie methodieken, waaronder methode van Dixhoorn en methode Herbig
 • Opbouw van een oefening
 • Normaal bereik van spanning, opbouw van overspanning en herstel van overspanning
 • Praktische tools: instructiefilms en adempacers
 • Functioneel vs dysfunctioneel ademen
 • Hyperventilatie
 • Lineair vs procesmodel
 • Adem- en ontspanninginstructie leren geven
 • MARM (Manual Assessment of Respiratory Movement)

Leerdoel:

Na afronding van het practicum is de deelnemer in staat om op basis van het beeld van de spanningsklachten de cliënt de meeste geschikte begeleiding te bieden voor het leren ontspannen.

Opzet cursus:

Het practicum bestaat uit 2 dagen met een tussenpauze van twee weken. Er wordt theoretische achtergrond geboden, echter het zelf oefenen en ervaren staat centraal. Oefeningen worden in lig gedaan en in zit, individueel en in groepjes.

Tussen dag 1 en dag 2 wordt een huiswerkoefening gegeven, waarbij de deelnemer het geleerde toepast op een cliënt. Elke deelnemer ontvangt een USB-stick met aanvullend cursusmateriaal, zoals literatuur, vragenlijsten, oefeningen en de presentatie als PDF.

Doelgroep:

Fysiotherapeuten en oefentherapeuten, die cliënten zien met spanningsklachten en een breder scala aan mogelijkheden willen hebben om de cliënt effectief te leren ontspannen.

Groepsgrootte:

8-12 personen

Docent:

Eveline Kempenaar, Psychosomatisch fysiotherapeut en Adem- en ontspanningstherapeut methode van Dixhoorn, Biofeedbacktherapeut BCIA-BCB, Stress coach (CSR) en Sounder sleep instructor.

Accreditatie is toegekend door:

 • KNGF register Algemeen: 17 punten
 • KNGF Kwaliteitsdeel: 17 punten

Reacties van deelnemers:

“Fijn om ook zelf de oefeningen te eravren”

“Gedreven docente met veel kennis”

“Handig om alle oefeningen ook op USB-stick mee te krijgen”

Praktische informatie:

Bekijk de scholingskalender voor kosten, locatie en actuele opleidingsdata.