Cursus “Gezondheidspsychologie”

Inleiding

Volgens de Wereld Gezondheidsraad (WHO) leidt een ongezonde leefstijl tot een toenemend aantal chronische ziekten en de voorspelling is dat 80% van de gezondheidsproblemen voorkomen of behandeld kan worden door aanpassing van leefstijl. Het blijkt echter lastig om gezond te leven in een maatschappij met mogelijkheden en verleidingen die weinig meer te maken hebben met natuurlijke behoeftes.

Er is een stijgende behoefte aan therapeuten met kennis over de invloed van leefstijl op de fysieke en mentale gezondheid en een vaardigheid om mensen te begeleiden bij het proces van gezonde gedragsverandering. Je kunt daarbij denken aan leefstijlbegeleiding als losstaande hulpvraag, maar het is ook goed om te beseffen dat een behandeling (of je nu werkt in de somatische of geestelijke gezondheidszorg) beter zal verlopen als de leefstijl van de cliënt in de begeleiding betrokken wordt.

Leefstijl gaat niet alleen over slaap, voeding en beweging, maar ook over innerlijke balans, over in verbinding zijn met jezelf en met je omgeving, over het maken van keuzes die bij je passen en over de manier van omgaan met alles wat op je pad komt. Deze elementen zijn vervat in het holistische model “Mijn Leefstijl Plan”, ontwikkeld door docenten Daniëlle Matto en Erik Van den Top. Dit model staat aan de basis van de cursus “Gezondheidspsychologie”.

Maak kennis met het “Mijn Leefstijl Plan” model via deze online gratis vragenlijst.

Inhoud cursus

De cursus “Gezondheidspsychologie” biedt een afwisseling van fysieke bijeenkomsten, online bijeenkomsten en zelfstudie binnen een periode van ca. 4 maanden. Het zelf ervaren staat centraal! De cursist doorloopt een eigen proces van gezonde gedragsverandering en gaat een cliënt begeleiden bij eenzelfde proces.

Overzicht van onderdelen:

 • Online modules met up-to-date informatie over de invloed van leefstijl op fysieke en mentale gezondheid, het prestatievermogen en het vermogen om te floreren.
 • Een online module met informatie over het proces van gedragsverandering en een breed scala aan gedragsveranderingstechnieken
 • Toegang tot de Firstbeat Life hartslagmeting tijdens de gehele cursusperiode
 • 3 praktijkdagen en 2 interactieve online bijeenkomsten gericht op het
  1. leren werken met praktische tools, die zowel cliënt als therapeut inzicht geven in het proces van gedragsverandering
  2. beheersen van vaardigheden en technieken om cliënten effectief te begeleiden bij duurzame gedragsverandering, waaronder motiverende gespreksvoering
  3. ontdekken en leren vermijden van eigen valkuilen bij leefstijlbegeleiding
Didactische werkwijze

Combinatie van online leren (zelfstudie modules over leefstijl en gedragsverandering) en praktijkgerichte bijeenkomsten met als doel het ontwikkelen van vaardigheden en technieken om cliënten te begeleiden op de weg naar duurzame gezonde gedragsverandering. Tijdens de praktijkdagen wordt gewerkt met powerpoint presentaties, films, demonstraties en praktische ervaringsgerichte oefeningen. De eindopdracht betreft het schrijven van een reflectieverslag over de eigen gedragsverandering en het begeleiden van een cliënt. Om het effect van de eigen gedragsverandering te monitoren krijgt de cursist gedurende de gehele duur van de cursus de beschikking over een Firstbeat Life hartslagmeter. Ook ontvangt de cursist de waaier “Motiverende gespreksvoering” die als leidraad dient bij de praktijkgerichte bijeenkomsten.

Download hier een uitgebreid overzicht van cursusonderdelen en studiebelasting.

Leerdoelen:

 • verkrijgen van up-to-date kennis over het effect van leefstijlfactoren op de fysieke en mentale gezondheid en op het vermogen tot optimaal functioneren en floreren
 • leren werken met het holistische “Mijn Leefstijl Plan” model, inclusief vragenlijst en cliëntencursus
 • beheersen van vaardigheden en technieken om cliënten effectief te begeleiden bij het proces van duurzame gedragsverandering
 • bewustwording en vermijding van eigen valkuilen bij leefstijlbegeleiding

 

Doelgroep: 

Zorgprofessionals HBO/WO geschoold

Groepsgrootte:

8-16 personen

Docenten:

Daniëlle Matto, GZ-psycholoog, Eerstelijnspsycholoog en Biofeedback therapeut BCIA-BCB/HRV

Erik Van den Top, Wellness & Performance coach ICF/CAPP met specialisaties in leefstijl, voeding, positieve psychologie en biofeedback.  

 

Kosten

€ 1495,– inclusief online studiemateriaal (cliëntencursus en verdiepingsmodules), Firstbeat Life abonnement, waaier Motiverende Gespreksvoering, 3 praktijkgerichte cursusdagen (incl. koffie/thee/lunch) en 2 interactieve online bijeenkomsten

Accreditatie

Leefstijlcoaches (BLCN): 30 punten
Eerstelijnspsychologen (NIP): 19,5 punt

Bekijk de scholingskalender voor locatie en actuele opleidingsdata.