Cursus “Gezondheidspsychologie”

Inleiding cursus

Volgens de Wereld Gezondheidsraad (WHO) zijn chronische- en leefstijl gerelateerde ziekten tegenwoordig verantwoordelijk voor ca. 70% van de sterftegevallen wereldwijd en de voorspelling is dat 80% van de gezondheidsproblemen voorkomen of behandeld kan worden door aanpassing van leefstijl: gezonde leefstijl als medicijn!

Leefstijl inzetten als de belangrijkste krachtbron om het beste uit jezelf en uit het leven te halen is lastig omdat de maatschappij er niet op ingericht is. Het is als “zwemmen tegen de stroom in” want het vraagt je om te leven in contact met je natuurlijke behoeftes, terwijl je omringd bent door overvloed, mogelijkheden en verleidingen die niets meer te maken hebben met je natuurlijke behoeftes.

De cursus “Gezondheidspsychologie” biedt een totaalpakket voor therapeuten om cliënten te helpen bij het hanteren van een gezonde leefstijl:

  • De “Mijn Leefstijl Plan” assessment tool, een gratis korte vragenlijst voor cliënten om de balans op te maken
  • De online training “Mijn Leefstijl Plan”, een cliëntencursus op het gebied van gezonde leefstijl
  • Verdiepingsmodules met wetenschappelijk onderbouwde achtergrondinformatie over de 7 onderdelen van het “Mijn leefstijl Plan” model
  • Training in technieken om de cliënt te begeleiden bij het proces van duurzame gezonde gedragsverandering.

De cursus wordt hybride aangeboden: deels online via zelfstudie en webinars en deels als fysieke bijeenkomsten. Het zelf ervaren staat centraal, wat betekent dat de cursist zelf het proces van gezonde gedragsverandering doorloopt en daarna een cliënt gaat begeleiden bij eenzelfde proces. De cursus is verspreid over een periode van 5 maanden.

Download een overzicht van cursusonderdelen.

Mijn Leefstijl Plan

Het “Mijn Leefstijl Plan” model (“My Lifestyle Power”) bekijkt leefstijl op een holistische manier en in brede zin. Het gaat niet alleen over de lichamelijke kant (slapen, voeding, beweging) maar ook over de balans tussen stress en herstel, over in verbinding zijn met jezelf en met je omgeving, over de manier waarop je omgaat met het leven (je veerkracht) en over het maken van keuzes die aansluiten op je waarden. Ieder mens is uniek en het is belangrijk om je eigen gebruiksaanwijzing te leren kennen zodat het je lukt om keuzes te maken die bij je passen binnen de realiteit van het hier en nu. Het model sluit aan bij de laatste inzichten op het gebied van gezondheid en is ontwikkeld door docenten Daniëlle Matto en Erik Van den Top.

Leerdoelen:

Na afronding van de cursus heeft de cusist up-to-date kennis over het effect van leefstijlfactoren op gezondheid, is de cursist in staat te werken met het “Mijn Leefstijl Plan” model en beschikt de cursist over technieken om cliënten te begeleiden bij het proces van duurzame gedragsverandering.

 Didactische werkwijze

Praktijkgerichte cursusdagen, webinars, online zelfstudiemodules en een eindopdracht via reflectieverslag en casusbeschrijving.

Doelgroep: 

Zorgprofessionals HBO/WO geschoold

Groepsgrootte:

8-16 personen

Docenten:

Daniëlle Matto, GZ-psycholoog, Eerstelijnspsycholoog en Biofeedback therapeut BCIA-BCB/HRV

Erik Van den Top (Wellness & Performance coach ICF/CAAP, Biofeedbacktherapeut BCIA-HRV)

 

Kosten

€ 1495,– inclusief online studiemateriaal (cliëntencursus en verdiepingsmodules), 2x Firstbeat Lifestyle Assessment (start- en eindmeting), 3 praktijkgerichte cursusdagen (incl. koffie/thee/lunch) en 2 webinars.

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij het NIP, de FGzPT, VGcT en het Keurmerk Fysiotherapie.

Bekijk de scholingskalender voor locatie en actuele opleidingsdata.