Practicum hartslagmetingen

Inleiding

De hartslag past zich voortdurend aan om ons lichaam optimaal te reguleren, zoals wanneer we fysiek actief zijn, wanneer we ontspannen, wanneer we slapen en wanneer we alert zijn. Meting van de hartslag geeft ons een enorme hoeveelheid informatie over de staat waarin ons lichaam zich bevindt.

De continue wisseling in hartslagen noemen we Hartslagvariabiliteit (Heart Rate Variability afgekort tot HRV). Hartslagvariabiliteit is het natuurlijke fysiologische fenomeen van de variatie in tijd tussen opeenvolgende hartslagen.

Een hoge HRV is gerelateerd aan cardiovasculaire gezondheid en balans in het autonoom zenuwstelsel met de daaruit volgende gezondheidsvoordelen zoals een verkleining van de kans op hart- en vaatziekten, een verbetering van de bloeddruk, een afname van cortisol, een versterking van het immuunsysteem en een toename van psychische balans.

HRV is trainbaar. Via een speciale ademtechniek, resonante frequentie (RF) ademhaling genaamd, kan het hart getraind worden om de hartslagfrequentie meer te laten variëren. RF ademhaling is door iedereen te leren en kan bij dagelijkse training al na 10 weken leiden tot verbetering van fysieke en psychische gezondheid. HRV training heeft bewezen effectiviteit bij behandeling van angst en depressie, behandeling van hypertensie en verbetering van prestaties in de sport.

Hartslagmetingen

Het meten van de hartslagvariabiliteit (HRV) is een betrouwbare methode om inzicht te krijgen in de activiteit van het autonome zenuwstelsel. HRV kan worden uitgedrukt in diverse statistische maten, waaronder de RMSSD en de SDNN. Vergelijking van deze statistische maten met een normgroep geeft inzicht in de cardiovasculaire gezondheid.

Een HRV meting kan gedaan worden op verschillende manieren:

  • Een 5 minuten durende rustmeting om een indruk te krijgen van de balans tussen sympathische en parasympathische activiteit en de invloed van een rustige ademhaling op het hartritme. Hartslagmeters, zoals de EmWave, de Kyto en de Polar hartslagband met de Elite HRV app, kunnen ingezet worden voor het doen van een korte hartslagmeting in rust.
  • Een meting gedurende 72 uur om een indruk te krijgen van de werking van het autonoom zenuwstelsel gedurende de dag en nacht. Daaruit kan afgeleid worden of er in de slaap voldoende herstel plaatsvindt, hoe de balans is tussen stress en herstel en wat de gezondheidseffecten zijn van lichamelijke activiteit. De Firstbeat Lifestyle Assessment maakt het mogelijk om een hartslagmeting van meerdere dagen te doen.

In dit practicum worden deze hulpmiddelen besproken en gedemonstreerd.

Opzet cursus

Dagdeel 1:

  • Introductie hartslag meten
  • Firstbeat Lifestyle Assessment
  • Hartslagtraining

Dagdeel 2:

  • Emoties en hartslagpatroon
  • Van Firstbeat LSA naar gezonde gedragsverandering
  • HRV-analyse, verdieping
  • HRV-training protocol en toepassingen

 

Leerdoelen

Aan het einde van dit practicum heeft de cursist basiskennis over het begrip hartslagvariabiliteit (HRV), inzicht in de toepassing van HRV, methoden om clienten te leren hun HRV te vergroten en kennis over apparatuur voor meting en training van de HRV.

Voor wie is deze cursus?

Therapeuten geschoold in de menswetenschappen, zoals psychologen en fysiotherapeuten, die hartslagmetingen willen inzetten ter verbetering van de cardiovasculaire gezondheid en autonome balans van hun cliënten.

Docente

Mrs. Drs. D.M. (Daniëlle) Matto, GZ-psycholoog, biofeedback therapeut BCIA-BCB/HRV

Aantal deelnemers

6-12

Zelf een Firstbeat Lifestyle Assessment (LSA) ervaren

Tijdens het practicum wordt geoefend met het doen van korte hartslagmetingen in rust met behulp van o.a. de EmWave, de Kyto en de Polar hartslagband in combinatie met de Elite HRV app.

Tegen meerprijs kan gekozen worden voor het zelf ervaren van een 3-daagse HRV meting via Firstbeat Lifestyle Assessment. Dit kan aangegeven worden op het inschrijfformulier. Na de meting ontvangt de cursist een uitgebreide rapportage. Klik hier voor het bekijken van een voobeeldrapportage.

Accreditatie

KNGF Kwaliteitsdeel: 10 punten.

Data

Voor data en deelnamekosten verwijzen we naar de scholingskalender.